Cải cách hành chính

Công văn số 217/SNV-CCHC về việc góp ý đối với dự thảo văn bản hướng dẫn xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 


Thực hiện Công văn số 382/UBND-VP7 ngày 05/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các thành viên Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 góp ý (bằng văn bản) đối với dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cụ thể:

 

Các sở, ban, ngành: Đề nghị góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành.
 
UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đề nghị góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính  của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
 
Các thành viên Tổ công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013: Đề nghị góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.
 
Ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/4/2014 để tổng hợp, hoàn thiện hướng dẫn./.
 

Dự thảo hướng dẫn Sở, ngành tại đây

 

Dự thảo hướng dẫn cấp huyện tại đây

 

Dự tháo hướng dẫn cấp xã tại đây

 

Công văn số 217/SNV-CCHC.pfd tại đây

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký) 
 

Hà Thái Dương


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
8
Truy cập trong ngày:
1137
Tổng số truy cập:
657.049