Quản lý công chức - viên chức

Góp ý hướng dẫn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 


 Thực hiện Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên cơ sở bám sát Bộ chỉ số cải cách hành chính Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính và tình hình triển khai các nhiệm vụ thực tế trong năm 2016.

 

Để đảm bảo công tác đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 được khách quan, công bằng và đạt hiệu quả cao, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố góp ý dự thảo hướng dẫn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016.
 
Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/10/2016 để tổng hợp, ban hành./.
 
Các biểu mẫu đính kèm tại đây

 


Bài viết khác
Dịch vụ công trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
3
Truy cập trong ngày:
102
Tổng số truy cập:
1.315.438